een goed idee schuilt soms in een klein hoekje

 
 

Abel Derks, concept & design is een bureau voor concept-ontwikkeling en ontwerp van grafische communicatie.


Wij laten ons heel graag verrassen door een goed idee. De geniale inval die we krijgen als we weerloos denken. Buiten de gebaande paden gaan. En gaandeweg krijgen we daar vaak nog veel leuke verrassingen bij cadeau. Dat is mooi. Maar onze selectie bepaalt uiteindelijk de kracht van het resultaat.


In samenwerking met specialisten uit diverse disciplines werken we aan uiteenlopende projecten. Als concept-ontwikkelaar vanuit een communicatie-vraagstuk of een nieuwe strategie, als motor én motivator bij de uitvoering ervan en als ontwerper van de bijbehorende (grafische) middelen.


Daarnaast is Abel Derks als rijksgecommitteerde verbonden aan

de Informatica en Communicatie Academie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ook geeft hij lezingen aan o.a. de Fontys Hogeschool Nijmegen.

je moet hem alleen

wel herkennen

als je hem treft